ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Thiết kế công trình chịu động đất. P.1, Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà
Tác giả: TCXDVN 375 : 2006
Nhà XB:
Năm XB: 0
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1411961912 Danh mục:
Mã Dewey: Chuyên ngành: 690.Xây dựng
Số Cutter: T39 Khoa: Khoa Xây dựng
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 287 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Xuất bản lần 1 Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center