ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Thép hình cán nóng - Kích thước - Dung sai - Đặc tính mặt cắt
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nhà XB:
Năm XB: 0
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: Thép

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1411961910 Danh mục:
Mã Dewey: Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: T54 Khoa: Khoa Xây dựng
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 24 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Xuất bản lần 1 Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center