ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép: Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: TCXDVN 356 : 2005
Nhà XB:
Năm XB: 2005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: K1411961904 Danh mục:
Mã Dewey: Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: T39 Khoa: Khoa Xây dựng
ISBN: Giá tiền:
Số trang: 200 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center