ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình tổ chức thi công
Tác giả:
Nhà XB:
Năm XB: 0
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1411961878 Danh mục:
Mã Dewey: Chuyên ngành: 690.Xây dựng
Số Cutter: 00 Khoa: Khoa Xây dựng
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 109 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center