ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Xi măng - Phân loại
Tác giả: TCVN 5439 : 2004
Xây dựng dịch vụ mạng
Tác giả:
ôn ngày nhằm giới thiệu cho người học những vấn đề sau: Dịch vụ mạng và các hình thức xây dựng dịch vụ mạng truyền thống Web services - Công nghệ xây dựng dịch vụ mạng mới Những lợi ích của web services trong xây dựng dịch vụ mạng Các thành phần của Web services Cách thức xây dựng một web service Mô hình kiến trúc phần mềm theo hiểu hướng dịch vụ - SOA Phương pháp cài đặt SOA với Web services Một số lĩnh vực ứng dụng của SOA và Web Services
XML và ứng dụng
Tác giả: XML và ứng dụng
Xử lý ảnh
Tác giả: Nguyễn Quang Hoan biên soạn
Xây Dựng Để Trường Tồn
Tác giả: : Jim Collins - Jerry I. Porras
Xuất huyết tiêu hóa
Tác giả: TS BS Quách Trọng Đức

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center