ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Vươn đến sự hoàn thiện
Tác giả: Zig Ziglar
Vì sao họ thành công
Tác giả: Eric Yaverbaum
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng - Phạm Minh Trân
An toàn thực phẩm liên quan đến sự hiện diện của các mối nguy an toàn thực phẩm khi tiêu thụ sản phẩm. Các mối nguy an toàn thực phẩm có thể xuất hiện tại bất kì giai đoạn nào của chuỗi thực phẩm, nên nhất thiết phải có sự kiểm soát thích hợp trong toàn bộ chuỗi thực phẩm
Văn hóa dân gian Việt Nam
Tác giả: Trần Tùng Chinh
Trình bày các kiến thức nhập môn văn học dân gian Việt Nam như khái niệm, thuộc tính; các thể loại văn học dân gian Việt Nam như truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười và truyện ngụ ngôn. Phân tích thể loại văn học dân gian Việt Nam là tục ngữ và câu đố, ca dao - dân ca, vè, sân khấu dân gian và trình bày một số vấn đề về phương pháp sưu tầm văn học dân gian.
Văn học dân gian Việt Nam
Tác giả: Trần Tùng Chinh
Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ
Tác giả: Cục du lịch Việt Nam

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center