ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô
Tác giả: Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Xuân Phúc
Toán cao cấp A3
Tác giả: Đỗ Văn Nhơn
Trình bày định nghĩa và các phép toán tập hợp số phức, ma trận, định thức, không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương
Tiết kiệm và tái sử dụng năng lượng trong sản xuất
Tác giả: Nguyễn Xuân Nguyên
Trình bày những vấn đề cơ bản về tiết kiệm, sử dụng hợp lý và tái sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Phân tích chiến lược năng lượng toàn cầu và giới thiệu những nguồn năng lượng mới cho tương lai.
Tâm lý trẻ và giáo dục trong gia đình
Tác giả: Trần Thị Cẩm
"Tâm lý trẻ và giáo dục trong gia đình" bao gồm 2 phần chính. Phần 1 có nội dung về giáo dục trẻ trong gia đình bao gồm giáo dục trẻ từ sơ sinh đến tuổi thôi nôi, từ 1 đến 3 tuổi phát triển năng lực vận động, giáo dục tính kỷ luật, ý thức lao động và chuẩn bị vào trường mẫu giáo, giới thiệu trò chơi và đồ chơi cho tuổi thơ, ảnh hưởng của âm nhạc với trẻ và các đặc điểm của trẻ, trẻ muốn và làm gì. Phần 2 nếu lên mấy vấn đề tâm lý của trẻ em như tìm hiểu trẻ biếng học, hoạt dộng viết bằng tay phải nới trẻ thuận tay trái, học thuộc và trí nhớ, vì sao trẻ nói dối, kết quả học tập của trẻ, tính tự lập, giáo dục tính dục, trẻ đái dầm, quan hệ gắn bó giữa anh chị em trong một gia đình.
Tâm lý trẻ và giáo dục trong gia đình
Tác giả: Trần Thị Cẩm
"Tâm lý trẻ và giáo dục trong gia đình" bao gồm 2 phần chính. Phần 1 có nội dung về giáo dục trẻ trong gia đình bao gồm giáo dục trẻ từ sơ sinh đến tuổi thôi nôi, từ 1 đến 3 tuổi phát triển năng lực vận động, giáo dục tính kỷ luật, ý thức lao động và chuẩn bị vào trường mẫu giáo, giới thiệu trò chơi và đồ chơi cho tuổi thơ, ảnh hưởng của âm nhạc với trẻ và các đặc điểm của trẻ, trẻ muốn và làm gì. Phần 2 nếu lên mấy vấn đề tâm lý của trẻ em như tìm hiểu trẻ biếng học, hoạt dộng viết bằng tay phải nới trẻ thuận tay trái, học thuộc và trí nhớ, vì sao trẻ nói dối, kết quả học tập của trẻ, tính tự lập, giáo dục tính dục, trẻ đái dầm, quan hệ gắn bó giữa anh chị em trong một gia đình.
Tâm lý trẻ và giáo dục trong gia đình
Tác giả: Trần Thị Cẩm
"Tâm lý trẻ và giáo dục trong gia đình" bao gồm 2 phần chính. Phần 1 có nội dung về giáo dục trẻ trong gia đình bao gồm giáo dục trẻ từ sơ sinh đến tuổi thôi nôi, từ 1 đến 3 tuổi phát triển năng lực vận động, giáo dục tính kỷ luật, ý thức lao động và chuẩn bị vào trường mẫu giáo, giới thiệu trò chơi và đồ chơi cho tuổi thơ, ảnh hưởng của âm nhạc với trẻ và các đặc điểm của trẻ, trẻ muốn và làm gì. Phần 2 nếu lên mấy vấn đề tâm lý của trẻ em như tìm hiểu trẻ biếng học, hoạt dộng viết bằng tay phải nới trẻ thuận tay trái, học thuộc và trí nhớ, vì sao trẻ nói dối, kết quả học tập của trẻ, tính tự lập, giáo dục tính dục, trẻ đái dầm, quan hệ gắn bó giữa anh chị em trong một gia đình.
Trẻ mầm non ca hát
Tác giả: Nhac sĩ Hoàng Yến
Tuyển tập các bài hát nhà trẻ, mẫu giáo
Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non
Tác giả: Nguyễn Thị Như Mai
Trình bày khái quát về tâm bệnh học trẻ em. Nghiên cứu các rối loạn tâm lí của trẻ em lứa tuổi mầm non và cách phòng ngừa, chữa trị
Tâm lý trẻ và giáo dục trong gia đình
Tác giả: Trần Thị Cẩm
Những nghiên cứu về tâm lý và phương pháp giáo dục trẻ em trong gia đình như: Các giai đoạn phát triển tâm lí của trẻ, sự phát triển ngôn ngữ - kỹ năng của trẻ; những tác động của đồ chơi, âm nhạc, phim ảnh đối với sự phát triển tư duy của trẻ; những thói hư tật xấu của trẻ..
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
Tác giả: Đỗ Văn Thông
Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học lứa tuổi (đặc điểm tâm lý và sự phát triển của tâm lý học sinh lứa tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông) và tâm lý học sư phạm (tâm lý học dạy học, tâm lý giáo dục đạo đức, tâm lý nhân cách người thầy giáo)
Thiết kế bài tập thực hành tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
Tác giả: Bùi Ngọc Sơn
Trong tài liệu này, tất cả các kiến thức của bộ môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm dưới dạng gợi mở, nêu vấn đề, tình huống và thao tác có tính sư phạm cần thiết. Đồng thời hướng dẫn cho sinh viên cách tự rèn luyện và cách tự thực hành những kỹ năng và áp dụng những kỹ năng ấy vào trong hoạt động sư phạm của mình. Các bạn có thể dựa trên cơ sở tự nghiên cứu cuốn sách mà thiết kế và tổ chức những hoạt động của người học, đặc biệt là tăng cường việc tự học của sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
Tổ chức sự kiện
Tác giả: Lưu Văn Nghiêm
Trình bày bản chất của tổ chức hoạt động sự kiện, dự toán ngân sách và lập kế hoạch tổ chức sự kiện, tổ chức và tính toán thời gian, danh sách khách mời, địa điểm tổ chức sự kiện, đưa đoán khách mời, khách tới sự kiện. Giới thiệu không gian thực hiện sự kiện, tổ chức ăn uống trong sự kiện, những vấn đề cần quan tâm khác trong sự kiện.

Page 1/22  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center