ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Sức bền vật liệu. T.2
Tác giả: Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng
Sơn xây dựng - Phân loại
Tác giả: TCVDVN221 : 2004
Software project management (2nd edition)
Tác giả: Bob Hughes, Mike Cotterell
Sinh lí học trẻ em
Tác giả: Trần Trọng Thủy
Giáo trình “Sinh lí học trẻ em” gồm có 6 chủ đề, trong phần 1 này sẽ trình bày 3 chủ đề đầu tiên, đó là: Khái quát về sinh lí học trẻ em, sinh lí hệ thần kinh và các cơ quan phân tích của trẻ em, sinh lí hệ nội tiết và sinh dục của trẻ em. Phần 2 của giáo trình “Sinh lí học trẻ em” trình bày các chủ đề: Sinh lí hệ cơ xương của trẻ em, các hệ dinh dưỡng của trẻ em (tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết), sự trao đổi chất của trẻ em.
Successful Facebook Marketing
Tác giả: Skellie
SketchUp 2014 for Architectural Visualization
Tác giả: Thomas Bleicher, Robin de Jongh
SketchUp for Interior Design: 3D Visualizing, Designing, and Space Planning
Tác giả: Lydia Cline
Already a common and popular tool for architects and landscape architects, SketchUp is increasingly finding a place in the professional workflow of interior designers. SketchUp for Interior Design is a practical introduction for interior designers and students who want to learn to use the software for their unique needs. The book covers the basics of creating 3D models before showing how to create space plans, model furniture, cabinetry, and accessories, experiment with colors and materials, incorporate manufacturers" models into project plans, and create final presentations and animated walk-throughs for clients. Each chapter includes clear explanations and helpful illustrations to make this an ideal introduction to the topic. Includes downloadable sample models and 39 tutorial videos Features sample questions and activities for instructors and additional online resources for students and self-learners Provides instruction on using SketchUp in both PC and Mac formats
Storyboarding for designers and design researchers
Tác giả: Pieter Jan Stappers
Storyboarding 101
Tác giả:
SEO For 2016: The Complete Do-It-Yourself SEO Guide
Tác giả: Sean Odom
Deliver what you need to know to succeed in your website marketing in 2016. With new and updated coverage of Google Webmaster Tools, the Data Highlighter Tools, and specific algorithm changes you need to know to succeed including the all new RankBrain AI
Sàn sườn BTCT toàn khối
Tác giả: ĐHXD
Thiết kế dầm sàn BTCT đổ toàn khối có sơ đồ mặt bằng như sau:Vậy ta xem bản sàn là bản dầm. Khi tính toán bản sàn cắt một dải bản rộng 1m theo phương vuông góc với dầm phụ và ta tính như 1 dầm liên tục (do nhịp tính toán không chênh lệch nhau quá 10%).
Sinh lí học trẻ em
Tác giả: Trần Trọng Thủy
Sổ tay thiết kế đường ô tô
Tác giả: Nguyễn Xuân Trục
small accommodation operations
Tác giả: Cục du lịch Việt Nam
Sinh lý học tập 2
Tác giả: Trịnh Bỉnh Dy
Sinh lý học tập 1
Tác giả: Trịnh Bỉnh Dy

Page 1/12  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center