ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Robot công nghiệp: Phần I
Tác giả: TS. Phạm Đăng Thức
RESTful Web Services Cookbook
Tác giả: Subbu Allamaraju
Responsive Typography: Using Type Well on the Web
Tác giả: Jason Pamental
Responsive web design helps your site maintain its design integrity on a variety of screen sizes, but how does it affect your typography? With this practical book, graphic designers, web designers, and front-end developers alike will learn the nuts and bolts of implementing web fonts well, especially how to get the best appearance from type without sacrificing performance on any device.
Rối loạn giấc ngủ trong COPD
Tác giả: TS BS Nguyễn Thanh Hồi
Robotics
Tác giả: Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani, Giuseppe Oriolo
Reading, Writing, and Proving
Tác giả: Ulrich Daepp, Pamela Gorkin
Regression Modeling Strategies
Tác giả: Frank E. Harrell , Jr.
Reactive Power Control in AC Power Systems
Tác giả: Naser Mahdavi Tabatabaei, Ali Jafari Aghbolaghi, Nicu Bizon, Frede Blaabjerg
Recommender Systems
Tác giả: Charu C. Aggarwal
Readings in Formal Epistemology
Tác giả: Horacio Arló-Costa, Vincent F. Hendricks, Johan van Benthem
Research Methods for the Digital Humanities
Tác giả: lewis levenberg, Tai Neilson, David Rheams
Research Methods for Social Justice and Equity in Education
Tác giả: Kamden K. Strunk, Leslie Ann Locke
Real Analysis
Tác giả: Miklós Laczkovich, Vera T. Sós
Robotics
Tác giả: Matjaž Mihelj, Tadej Bajd, Aleš Ude, Jadran Lenarčič, Aleš Stanovnik, Marko Munih, Jure Rejc, Sebastjan Šlajpah
Representation Theory
Tác giả: William Fulton, Joe Harris
Remix Documentation
Tác giả:
Recommender Systems
Tác giả: Charu C. Aggarwal
Resident Evil 0: Giờ Hành Động
Tác giả: S. D. Perry

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center