ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Lý thuyết ô tô máy kéo
Tác giả: Nguyễn Hữu Cẩn
Luật giáo dục đại học
Tác giả:
Luật giáo dục đại học có tổng cộng 12 chương với 72 điều, trình bày nội dung về: Những quy định chung; tổ chức cơ sở giáo dục đại học; nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học; hoạt động đào tạo hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học;..
Luật giáo dục Việt Nam
Tác giả:
Luật quy định về tổ chức và hoạt động giáo dục
Luật giáo dục Việt Nam
Tác giả:
Luật quy định về tổ chức và hoạt động giáo dục
Lược sử Mĩ thuật Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Phi Hoanh
Giới thiệu mĩ thuật Việt Nam qua các thời kì lịch sử. Kèm theo phần khảo cứu chuyên biệt, như: Nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc lăng mộ các triều đại Trần - Lê - Trịnh - Nguyễn,...
Lý thuyết âm nhạc cơ bản
Tác giả: V.A.Vakhramêep
Trình bày những nhân tố âm nhạc như độ cao, độ dài, điệu thức... sự gắn bó, thống nhất giữa các nhân tố âm nhạc, giai điệu âm nhạc trong các bài hát
Lumion 3D Cookbook
Tác giả: Ciro Cardoso
Build spectacular architectural perceptions in seconds using real-time technology Learn how to apply the inbuilt effects in Lumion to enhance your project to a whole new level Bursting with practical examples, and simple, clear instructions to help you produce advanced visualizations with an expert level
Lightning Fast Animation in Element 3D
Tác giả: Ty Audronis
Create enthralling and polished 3D graphics using Element 3D Explore the overall workflow in Element 3D, including transforming objects, applying materials, and lighting scenes Fully illustrated and written in a conversational manner
Landing Page Optimization: The Definitive Guide to Testing and Tuning for Conversions
Tác giả: Tim Ash, Maura Ginty, Rich Page
Effective Internet marketing requires that you test and optimize your landing pages to maximize exposure and conversion rate. This second edition of a bestselling guide to landing page optimization includes case studies with before-and-after results as well as new information on web site usability. It covers how to prepare all types of content for testing, how to interpret results, recognize the seven common design mistakes, and much more. Included is a gift card for Google AdWords. Features fully updated information and case studies on landing page optimization Shows how to use Google"s Website Optimizer tool, what to test and how to prepare your site for testing, the pros and cons of different test strategies, how to interpret results, and common site design mistakes Provides a step-by-step implementation plan and advice on getting support and resources
Lập trình cơ sở dữ liệu
Tác giả: Võ Phước Linh
Một Cơ sở dữ liệu là một tập hợp có tổ chức của thông tin được phân chia vào trong những bảng. Mỗi bảng lại được chia thành những hàng và những cột ; những cột này lưu trữ những thông tin thực tế. Bạn truy nhập một cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL), là một ngôn ngữ tiêu chuẩn được hỗ trợ bởi đa số phần mềm cơ sở dữ liệu bao gồm SQL Server, Access, và Oracle. Trong chương này, bạn sẽ thấy một chương trình C# kết nối tới một cơ sở dữ liệu máy chủ phục vụ SQL, truy xuất và hiển thị nội dung cất giữ trong những cột của một hàng từ một bảng, rồi ngắt kết nối với cơ sở dữ liệu. Bạn cũng sẽ thấy những chương trình kết nối tới những cơ sở dữ liệu Access và Oracle . Bạn cũng sẽ học về công cụ phát triển nhanh ứng dụng của Microsoft (RAD) , Visual Studio .NET (VS .NET). VS .NET cho phép bạn phát triển, chạy, và gỡ lỗi những chương trình trong một môi trường phát triển tích hợp. Môi trường này sử dụng tất cả những đặc tính lớn của Windows, như con chuột và những thực đơn nhanh, và tăng năng suất của bạn như một lập trình viên. Trong những mục cuối cùng của chương này, bạn sẽ thấy cách sử dụng tài liệu Microsoft rộng lớn đi cùng với công cụ phát triển phần mềm .NET(SDK). và VS .NET. Bạn sẽ tìm thấy tài liệu này vô giá khi bạn trở nên một chuyên gia với ADO.NET và C#. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng tài liệu SQL Server như thế nào.
Lập trình web
Tác giả: wed
Hiện nay, ứng dụng Web chiếm trên 50% khối lượng ứng dụng trên thế giới. Ngoài các ứng dụng Web thông thường thì ứng dụng di động cũng tương tác với ứng dụng Web, ứng dụng Desktop cũng tương tác với ứng dụng Web. Có thể nói ứng dụng Web có mặt ở khắp nơi và ngày càng phát triển. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến đều hỗ trợ ứng dụng Web như Java, C#, PHP, Python, Ruby …
Lịch sử tư tưởng Phương Đông
Tác giả: Trương Văn Chung
Lịch sử văn học Trung Quốc - Tập 2
Tác giả: Dư Quang Anh, Tiền Chung Thư, Phạm Ninh
Cuốn sách trình bày nền văn học Trung Quốc qua các thời kỳ lịch sử: từ thượng cổ đến nhà Tùy; văn học trong xã hội phong kiến văn học thời chiến quốc; văn học Tần Hán; văn học ngụy tấn Nam Bắc Triều; văn học đời Đường
Lịch sử văn học Trung Quốc - Tập 1
Tác giả: Dư Quang Anh, Tiền Chung Thư, Phạm Ninh
Cuốn sách trình bày nền văn học Trung Quốc qua các thời kỳ lịch sử: từ thượng cổ đến nhà Tùy; văn học trong xã hội phong kiến văn học thời chiến quốc; văn học Tần Hán; văn học ngụy tấn Nam Bắc Triều; văn học đời Đường
Lý thuyết ô tô máy kéo
Tác giả: Nguyễn Hữu Cẩn, Dư Quốc Thịnh, Phạm Minh Thái, Nguyễn Văn Tài, Lê Thị Vàng
Lễ tân
Tác giả: Cục du lịch Việt Nam
Lược sử mỹ thuật Việt Nam- phần 1
Tác giả: Nguyễn Phi Hoanh
Lược sử mỹ thuật Việt Nam- phần 2
Tác giả: Nguyễn Phi Hoanh

Page 1/18  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center