ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Hệ thống điều khiển thông minh
Tác giả: Huỳnh Thái Hoàng
Trình bày về cơ sở lý thuyết và ứng dụng các kỹ thuật thông minh như logic mờ, mạng thần kinh, giải thuật di truyền trong việc thiết kế các hệ thống điều khiển
Hệ thống điều khiển bằng thủy lực
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng
Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề (trẻ 5-6 tuổi)
Tác giả: Lê Thu Hương (cb)
Đưa ra những hướng dẫn cơ bản, mang tính gợi mở,giúp giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non cho các lớp mẫu giáo lớn 5-6 tuổi
How to Create Selling eCommerce Websites
Tác giả: Smashing Magazine
How to Research
Tác giả: Loraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Tight
Getting Started Thinking About Methods Reading for Research Managing Your Project Preparing to Collect Data Collecting Data Preparing to Analyse Data Analysing Your DataWriting Up Finishing Off
How To Write a Paper
Tác giả: George M. Hall
This concise paperback is one of the best known guides to writing a paper for publication in biomedical journals. Its straightforward format – a chapter covering each of part of the structured abstract – makes it relevant and easy to use for any novice paper writer.
Hỏi và đáp các vấn đề kỹ thuật thi công xây dựng
Tác giả: Ngô Quang Tường
Trình bày những vấn đề cơ bản nhất của kỹ thuật thi công: Khái niệm chung về thi công xây dựng, công tác đất, bê tông toàn khối, công tác xây và hoàn thiện, công tác lắp ghép; Các câu hỏi chính và gợi ý trả lời.
Hướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép 1 sàn sườn toàn khối có bản dầm
Tác giả: Nguyễn văn Hiệp,
Hướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép 1 - Sàn sườn toàn khối có bản dầm" của Bộ môn Công trình, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh biên soạn phục vụ cho việc học tập của sinh viên các ngành xây dựng, kiến trúc và cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo giúp ích cho các kỹ sư xây dựng trong quá trình công tác thiết kế, thi công.
hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Tác giả:
Chương này trình bày một cái nhìn bao quát vềcơsởdữliệu (CSDL/DB), vềhệquản trị cơsởdữliệu (HQTCSDL/DBMS) và vềhệcơsởdữliệu (HCSDL/DBS). Các đòi hỏi khi xây dựng một HQTCSDL đó cũng chính là những chức năng mà một HCSDL cần phải có. Một khái niệm quan trọng là khái niệm giao dịch (Transaction). Các tính chất một giao dịch phải có để đảm bảo một HQTCSDL, được xây dựng trên HCSDL tương ứng, trong suốt quá trình hoạt động sẽ luôn cho một CSDL tin cậy (dữliệu luôn nhất quán). Quản trịgiao dịch nhằm đảm bảo mọi giao dịch trong hệthống có các tính chất mà một giao dịch phải có. Một điều cần chú ý là trong các tính chất của một giao dịch.
Hướng dẫn căn bản Flash CS4
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bách, Nguyễn Thạch Dương, Bùi Trung Hiếu, Nguyễn Thành Linh, Lê Anh Tùng
Hotel management
Tác giả: vietnam tourism occupational standards
housekeeping operations
Tác giả: Cục du lịch Việt Nam
Hướng dẫn du lịch
Tác giả: Cục du lịch Việt Nam

Page 1/4  1234>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center