ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình thủy lực công trình
Tác giả: Trần Văn Hừng
Giáo trình kết cấu xây dựng
Tác giả: Bộ Xây dựng
Giáo trình cấu tạo kiến trúc
Tác giả: Bộ Xây dựng
Giáo trình máy xây dựng
Tác giả: Nguyễn Phước Bình
Giáo trình kỹ thuật xung - số
Tác giả: Lâm Tăng Đức, Trần Đình Khôi Quốc
Giáo trình cảm biến công nghiệp
Tác giả: Hoàng Minh Công
Giáo trình ô tô 1 (Lý thuyết ô tô)
Tác giả: Đặng Quý
Tìm hiểu về các vấn đề khảo sát động học chuyển động thẳng, quay vòng và phanh ô tô. Khảo sát hiện tượng dao động, ổn định và đánh giá tính kinh tế nhiện liệu của ô tô.
Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động
Tác giả: Phan Xuân Minh
Trình bày tổng quan hệ thống điều khiển tự động, các khái niệm cơ bản và cơ sở toán học trong lý thuyết điều khiển tự động; mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động; khảo sát động học hệ tuyến tính liên tục, tính ổn định và chất lượng của hệ thống điều khiển tự động..
Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường
Tác giả: Nguyễn Văn Hoà, Bùi Đăng Thảnh
Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường được biên soạn theo chương trình khung môn học "Đo lường điện" và "Cảm biến đo lường" do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành với tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logic chặt chẽ.
Giáo trình Cảm biến công nghiệp
Tác giả: ThS. Hoàng Minh Công
Giới thiệu các khái niệm và đặc trưng cơ bản của cảm biến. Trình bày các dạng cảm biến quang, cảm biến đo nhiệt độ, đo vị trí và dịch chuyển, đo biến dạng, đo lực, đo vận tốc, gia tốc và rung, đo chất lưu, lưu lượng...
Giáo trình Trang bị điện ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Chất
Giáo trình truyền động điện
Tác giả: Bùi Đình Tiếu
Giáo trình Khí cụ điện - Trang bị điện
Tác giả: Nguyễn Minh Hương

Page 1/19  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center