ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Công trình đường ô tô
Tác giả: Phan Cao Thọ
Cơ học kết cấu
Tác giả: Lý Trường Thành, Lều Mộc Lan, Hoàng Đình Trí
Cơ sở kỹ thuật điện - điện tử
Tác giả: Ngô Đức Thiện
Cảm xúc cuộc sống từ chiếc xe lăn
Tác giả: Daniel Gottlieb
CƠ HỌC THỦY KHÍ ỨNG DỤNG
Tác giả: Lương Ngọc Lợi
Giới thiệu tính chất cơ bản của chất lỏng và chất khí, tĩnh học, động học, động lực học chất lỏng và một số chuyên đề ứng dụng trong tính toán đường ống thuỷ lực và khí động, dòng chảy trong khe hẹp, lực tác động lên vật ngập trong lòng chất lỏng chuyển động, lý thuyết thứ nguyên – tương tự, dòng tia và nguyên lý cơ bản về máy thuỷ lực
Cơ sở thiết kế máy điện
Tác giả: Lê Cung
Chương trình Giáo dục mầm non
Tác giả:
Chương trình Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số: ngày tháng /2009/TT-BGDĐT năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhằm hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học ở tiểu học và cho sự phát triển của trẻ trong các giai đoạn sau.
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Tác giả: Trần Quốc Vượng
Giúp sinh viên tìm hiểu các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học, văn hóa và môi trường tự nhiên, văn hóa với môi trường xã hội, tiếp xúc và giao lưu văn hóa, cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hóa, diễn trình và không gian văn hóa Việt Nam
Coreldraw X7 user guide
Tác giả: Corel Corporation
Coreldraw graphics suite x8
Tác giả: Corel Corporation
Computer Networking: A Top-Down Approach
Tác giả: James F. Kurose, Keith W. Ross
Computer Networking continues with an early emphasis on application-layer paradigms and application programming interfaces (the top layer), encouraging a hands-on experience with protocols and networking concepts, before working down the protocol stack to more abstract layers.
Computer Networks, Fifth Edition: A Systems Approach
Tác giả: Larry L. Peterson, Bruce S. Davie
Computer Networks: A Systems Approach, Fifth Edition, explores the key principles of computer networking, with examples drawn from the real world of network and protocol design. Using the Internet as the primary example, this best-selling and classic textbook explains various protocols and networking technologies. The systems-oriented approach encourages students to think about how individual network components fit into a larger, complex system of interactions.
Computer Networks
Tác giả: Tanenbaum, Wetherall
appropriate for Computer Networking or Introduction to Networking courses at both the undergraduate and graduate level in Computer Science, Electrical Engineering, CIS, MIS, and Business Departments.

Page 1/28  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center