ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Caracoli
Tác giả: Phạm Thị Phương Thảo, Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngọc Vy
Nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Caracoli
Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng tại UBND phường An Hải Tây - quận Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư
Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng tại UBND phường An Hải Tây-Quận Sơn Trà-Thành phố Đà Nẵng

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center