ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Đến với
Tác giả: Nguyễn Hải Kế
Đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTO
Tác giả: Hoàng Văn Hải, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Phương Mai
Điều khiển tốc độ động cơ một chiều ứng dụng PIC16F877A
Tác giả: Trần Đức Nghĩa, Nguyễn Trọng Thành
Điều khiển, giám sát thiết bị thông qua Webservice
Tác giả: Võ Xuân Bình, Nguyễn Đức Lệnh
Điều khiển hệ thống sáy chai tự động ứng dụng PLC S7-200
Tác giả: Nguyễn Văn Công, Nguyễn Công Hiếu

Page 1/4  1234>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center