ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Chuẩn đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ
Tác giả: Nguyễn Quang Thuấn
Challenges faced by English major students on Internship- Reality and Solutions
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hà, Vũ Huỳnh Sam, Lê Mạnh Cường
Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing cho Công ty Bất Động Sản thế kỹ STDA
Tác giả: Nguyễn Trần Đức
"Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, ở Việt Nam hoạt động Marketing và hoạt động truyền thông Marketing đã được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng trong các hoạt động kinh doanh. Nhưng các doanh nghiệp lại không hiểu rõ bản chất của các hoạt động này mà chỉ làm dựa trên kinh nghiệm của bản thân và của các công ty đi trước nên các hoạt động này chưa phát huy được hết tác dụng của nó. Tuy nhiên để nhận thức đúng và sử dụng các công cụ truyền thông một cách khoa học và phát huy hết ưu điểm vốn có của nó là một việc làm khó khăn, tốn nhiều công sức và thời gian. Nhưng đây cũng chính là mục tiêu mà các doanh nghiệp đều muốn đạt được. Từ khi Việt Nam chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường, thị trường “Bất Động Sản” trở nên cực kỳ sôi động cạnh tranh gay gắt. Điều này tạo ra cơ hội và thách thức đối với Công ty “Bất Động Sản” cũng như các doanh nghiệp “Bất Động Sản” khác tại thì trường Đà Nẵng. Vậy Công ty cần phải làm gì để duy trì và nâng cao vị thế của mình trên thị trường. Một trong những biện pháp đó là nâng cao hiệu quả của hoạt động truyền thông marketing. Đây chính là vấn đề đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp việc nhìn nhận và đánh giá hoạt động marketing và hoạt động truyền thông marketing như thế nào là đúng đắn, là khoa học để phát huy được vai trò của nó trong hoạt động sản xuất kinh doanh ? Các nhà quản trị phải làm những gì trong việc lập kế hoạch truyền thông marketing? Các công cụ nào cần được sử dụng cho quá trình truyền thông marketing của doanh nghiệp? Trong giới hạn đề tài “Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing cho Công ty Bất Động Sản thế kỹ STDA. Người viết đưa một số giải pháp của hoạt động truyền thông marketing góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giữ vững vị trí và nâng cao vị thế của Công ty Bất Động Sản thế kỷ STDA trên thị trường. "

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center