ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
A Study on Oral Presentations of English major freshmen at Dong A University – Difficulties and Solutions
Tác giả: Nguyen Thi Thu Ha,Nguyen Thi Nhu Hao, Phan Thi Phuong Thao
Bàn về thuật ngữ
Tác giả: Trần Văn Hải

Page 1/38  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center