ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
A Study on Oral Presentations of English major freshmen at Dong A University – Difficulties and Solutions
Tác giả: Nguyen Thi Thu Ha,Nguyen Thi Nhu Hao, Phan Thi Phuong Thao
An investigation into the use of vocabulary learning strategies among English-majored second year students at DongA University
Tác giả: Trần Thị Mỹ Linh, Trần Thị Anh Thư, Nguyễn Lê Thanh Ngân
An investigation into using social media to self improve speaking skill of English majors at Dong A university
Tác giả: Cao Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Lê Thùy Dung, Lương Võ Thu Quyên
An Analysis of common differences between Spoken English and Written English
Tác giả: Lê Thị Hoài, Đỗ Thị Vân, Trần Thị Nghi Vân Duyên,
Áp dụng học máy trong việc xây dựng ứng dụng nhận dạng vật thể
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Huỳnh Quốc Bảo, Trần Thị Thùy Linh
Bàn về thuật ngữ
Tác giả: Trần Văn Hải

Page 1/49  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center