ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Bàn về thuật ngữ
Tác giả: Trần Văn Hải
Chuẩn đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ
Tác giả: Nguyễn Quang Thuấn
Đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTO
Tác giả: Hoàng Văn Hải, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Phương Mai

Page 1/11  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center