ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Sách mới cập nhật
Public relations writing
Tác giả: Doug Newsom and jim haynes
Public relations writing
Tác giả: Doug Newsom and jim haynes
Public relations writing
Tác giả: Doug Newsom and jim haynes
Public relations writing
Tác giả: DOUG Newsom jim Haynes
statistical quality control
Tác giả: DOUGLAS C MONTGOMERY
Giáo trình. Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Tác giả: Võ Tấn Thành, Vũ Trường Sơn
Bảo quản rau quả tươi và bán chế phẩm
Tác giả: Hà Văn Thuyết, Trần Quang Bình
Kỹ nghệ sản xuất đường mía
Tác giả: Nguyễn Ngộ,...[và những người khác]
Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa
Tác giả: Lê Thị Liên Thanh, Lê Văn Hoàng
Tin- Sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Cách
Hóa học thực phẩm
Tác giả: Lê Ngọc Tú,..[và những người khác]
Tinh bột khai thác và ứng dụng
Tác giả: Lê Văn Hoàng, Trương Thị Minh Hạnh
Lưu biến học thực phẩm
Tác giả: Đặng Minh Nhật
Quản lý chất lượng thuỷ sản
Tác giả: Đặng Văn Hợp, Đỗ Văn Ninh, Nguyễn Thuần Anh
Các quá trình nhiệt độ cao trong chế biến thực phẩm
Tác giả: Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Nhật Minh Phương

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center