ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Sách mới cập nhật
Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành
Tác giả: Thẩm Thành Trung
Nghiên cứu tiếp thị Marketing research
Tác giả: Trần Xuân Kiêm, Nguyễn Văn Thi
Giáo trình kinh tế du lịch khách sạn
Tác giả: Đinh Thị Thư
Quản trị nguồn nhân lực(Human resource Management)
Tác giả: Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An
Du lịch ba miền về miền trung
Tác giả: Bửu ngôn
Sổ tay du lịch Việt nam
Tác giả: Đoàn Huyền Trang
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh(Dùng trong các trường ĐH, CĐ)
Tác giả: Lê Mậu Hãn,..[và những người khác]
PC User"s Bible
Tác giả: John Ross, Kelly Murdock
Managing stress: before it manages you
Tác giả: Jenny Steinmetz, Jon Blankenship, Linda Brown, Deborah hall, Grace miller
Selected papers of abdus salam: with commentary
Tác giả: Editors, A. Ali...[et al]
Introduction to probability and statistics
Tác giả: William Mendenhzll, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center