ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Sách mới cập nhật
Critical thinking
Tác giả: Brooke Noel Moore, Richard Parker
Giáo trình nhập môn lập trình VB6
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải
Làm quen ngôn ngữ Visual Basic 6.0. Làm quen với Form và Control. Biến cố của Form và Control. Biến hằng, phát biểu điều khiển và chương trình con. Làm việc với điều khiển đặc biệt. Điều khiển trình bày dữ liệu. Làm việc với điều khiển thời gian. Làm việc với ổ đĩa, thư mục, tập tin...
Kiểm tóa lý thuyết và thực hành
Tác giả: Phan Trung Kiên
Public administration in America
Tác giả: Milakovich, Michael E.
The handbook of experiential learning
Tác giả: Mel Silberman
Advanced bond portfolio management : best practices in modeling and
Tác giả: Frank J. Fabozzi, Lionel Martellini, Philippe Priaulet

Page 1/3  123>Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Đắc nhân tâm
Dale Carnegie
Điều dưỡng hồi sức cấp cứu
Nguyễn Đạt Anh… [và những người khác]
Điều dưỡng truyễn nhiễm thần kinh, tâm thần
Hoàng Tân Dân… [và những người khác]


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center