ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Sách mới cập nhật
Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập 1
Tác giả: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (cb), Vũ Thị Hồng Yến,...
Trình bày khái niệm về luật dân sự Việt Nam; Quan hệ pháp luật dân sự; Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; Quyền sở hữu; Quyền thừa kế.
Giáo trình luật hành chính Việt Nam
Tác giả: Trần Minh Hương(c.b), Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Quang,...
Luật hành chính Việt Nam là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh, phát triển trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước. Những quy phạm pháp luật hành chính là công cụ pháp lý cơ bản để thực hiện quản lý nhà nước, thực thi quyền hành pháp – một trong ba loại quyền cơ bản được phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên cơ sở quyền lực nhà nước được thống nhất
Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật
Tác giả: Đoàn Thị Tố Uyên (c.b.), Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
Khái quát về văn bản pháp luật; Quy trình xây dựng, ngôn ngữ, hình thức, nội dung văn bản pháp luật; Kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản pháp luật; Soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.
Giáo trình pháp luật cộng đồng ASEAN
Tác giả: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến (c.b), Phạm Hồng Hạnh,...
Cung cấp những kiến thức lí luận cơ bản về pháp luật Cộng đồng ASEAN và diễn đàn khu vực ASEAN: luật cộng đồng chính trị - an ninh; luật cộng đồng kinh tế; luật cộng đồng văn hoá - xã hội; điều chỉnh pháp lí hợp tác ngoại khối; cơ chế giải quyết tranh chấp; quan hệ Việt Nam - ASEAN
Giáo trình luật ngân sách nhà nước
Tác giả: Nguyễn Văn Tuyến (c.b), Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn Cương
Trình bày nhập môn luật ngân sách nhà nước; Tổ chức hệ thống, lập dự toán, chấp hành và quyết toán, quản lý quỹ, xửa lý vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước.
Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Võ Thị Kim Thanh
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Điêu khắc gỗ Cơtu
Tác giả: Trần Tấn Vịnh
Giới thiệu văn hóa, lịch sử và con người Cơtu. Đặc biệt giới thiệu nghệ thuật điêu khắc gỗ của người dân Cơtu. Sách cũng giới thiệu những loại hình văn hóa truyền thống qua những hình ảnh sinh động.
Phùng Khắc Khoan - Hợp tuyển thơ văn
Tác giả: Hội nhà văn Việt Nam
Cuốn sách dày hơn 1.000 trang do Hội nhà văn Việt Nam xuất bản, được Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam phối hợp với các nhà nghiên cứu, các nhà sử học sưu tầm, nghiên cứu tuyển chọn kỹ lưỡng trong gần 2 năm về thân thế sự nghiệp cùng các tác phẩm thơ văn của Lưỡng quốc trạng nguyên Phùng Khắc Khoan, từ các bài tham luận và các công trình tuyển tập văn học; ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 399 năm ngày mất của cụ.
Nguyễn Trãi - Hợp tuyển thơ
Tác giả: Gia Dũng
Cuốn sách là tuyển thơ Nguyễn Trãi cùng một số bài thơ và những bài viết chọn lọc về Nguyễn Trãi, về Chí Linh - Côn Sơn địa linh nhân kiệt.
Maya : secrets of the pros
Tác giả: John Kundert-Gibbs, Driush Derakhshani
Featuring completely original material from a new team of Maya know-it-alls, this second edition of an award-winning book is sure to inform and inspire even the most seasoned Maya user. In this distinctive Maya Press title, a cadre of professionals led by two acclaimed Maya pros, reveal the precious secrets they’ve learned using Maya on high-profile CG projects such as The Matrix, Shrek 2, and X-Men.
Không gian mạng - Tương lai và hành động
Tác giả: Trần Đại Quang
Cuốn sách đưa ra quan điểm về "thế giới kết nối", chỉ ra những vấn đề mà ở đó có cả thời cơ và thách thức đối với xã hội từ chính sự phát triển tất yếu của không gian mạng.
Giáo trình Tài chính quốc tế
Tác giả: Nguyễn Văn Tiến
Đại cương về tài chính quốc tế; Thị trường ngoại hối; Các nghiệp vụ ngoại hối phát sinh; Cán cân thanh toán quốc tế; Chính sách tỷ giá và vai trò của NHTW; Học thuyết ngang giá lãi suất; Học thuyết ngang giá sức mua; Các nhân tố tác động lên tỷ giá; Chính sách tiền tệ , tài khóa và tỷ giá trong nền kinh tế mở; Thị trường tiền tệ và trái phiếu quốc tế; Hệ thống tiền tệ quốc tế
Cocktails Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Xuân Ra
Trình bày những điểm khác nhau của Cocktails Việt Nam và Cocktails Quốc tế. Giới thiệu nguyên liệu pha chế và nghệ thuật trang trí cocktail. Giới thiệu hơn 50 loại cocktails Việt Nam.
Tài liệu tham khảo cho hội thảo : Đánh giá - Xếp hạng các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam
Tác giả: Ban liên lạc các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam
Kỷ yếu hội thảo quốc tế : Xếp hạng các trường đại học - xu thế và các quan điểm
Tác giả: Huỳnh Diệp Tân
Kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng các trường đại học.Xếp hạng các trường đại học quốc tế.Toàn cầu hóa sự phát triển của các quốc gia và việc xếp hạng các trường đại học.Phương pháp và các tiêu chí xếp hạng các trường đại học Việt Nam.
Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL trường Đại học - Chuyên đề : Giáo dục Đại học Việt Nam và hội nhập WTO
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện quản lý giáo dục
Trình bày giáo dục học đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập WTO. Tổng quan về giáo dục đại học thế giới. Chiến lược trong giáo dục. Mô hình quản lý và kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
Thống kê Giáo dục và Đào tạo năm học 2007-2008
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Giới thiệu những chỉ số cơ bản và những số liệu giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục Nghề nghiệp, giáo dục Đại học và Sau đại học năm học 2007-2008, thông qua hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh về trường, lớp, học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục trong cả nước.
Thống kê Giáo dục và Đào tạo năm học 2009-2010
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Giới thiệu những chỉ số cơ bản và những số liệu giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục Nghề nghiệp, giáo dục Đại học và Sau đại học năm học 2009-2010, thông qua hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh về trường, lớp, học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục trong cả nước.
Thống kê Giáo dục và Đào tạo năm học 2008-2009
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Giới thiệu những chỉ số cơ bản và những số liệu giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục Nghề nghiệp, giáo dục Đại học và Sau đại học năm học 2008-2009, thông qua hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh về trường, lớp, học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục trong cả nước.

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center