ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Sách mới cập nhật
MACROECONOMICS
Tác giả: paul Krugman Robin Wells
MACROECONOMICS in the open economy
Tác giả: Brooks Fausten
MACROECONOMICS study guide
Tác giả: ABEL BERNANKE
macroeconomics
Tác giả: n Gregory Mankiw
Macroeconomics Principles and Policy
Tác giả: Baumol Blinder
PRINCIPLES OF MICROECONOMICS
Tác giả: N Gregory Mankiw
macroeconomics
Tác giả: R.GLENN HUBBARD ANTHONY PATRICK OBRIEN
macroeconomics Instructors manual
Tác giả: R.GLENN HUBBARD ANTHONY PATRICK
Microeconomics Study Guide
Tác giả: HUBBARD OBRIEN
strategic marketing management
Tác giả: richardm.s.wilson
Principles of Microeconomics
Tác giả: Roy J. Ruffin, Paul R. Gregory
Reading strategies for the ielts test
Tác giả: Trần Vệ Đông, Vương Băng Hân
Solutions: Elementary student\
Tác giả: Tim Falla, Paul a davies
Expanding Tactics for Listening: Student Book
Tác giả: Jack C. Richards
Talk time: Students book 2
Tác giả: Susan Stempleski
Talk time: Students book 1
Tác giả: Susan Stempleski
Q : Skills for success. Reading and writing
Tác giả: Margot F. Gramer, Colin S. Ward
Listening strategies for the ielts test
Tác giả: Lý Á Tân
"Giới thiệu các bài luyện thi nghe IELTS, các bộ đề thi mẫu dành cho các thí sinh tham dự môn thi nghe IELTS. Phần nội dung ghi âm và đáp án của các bộ đề thi trên"
Get ready for IELTS : Writing Pre-intermediate A2+
Tác giả: Fiona Aish, Jo Tomlinson

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center