ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Sách mới cập nhật
Destination B1-Grammar and Vocabulary
Tác giả: Malcoim Mann, Steve Taylore-Knowles
Cuốn sách Destination B1 Grammar and Vocabulary . With Answer key , Là giáo trình học nhanh ngữ pháp và từ vựng tiếng anh , dễ hiểu , dễ học sách luyện thi chứng chỉ B1 , dành cho các bạn học sinh , sinh viên.
Target PET: Student\
Tác giả: Sue Ireland, Joanna Kosta
Target PET is perfect for both teenagers and young adults, providing essential exam practice and training, tips and strategies for dealing with all parts of the exam as well as focused practice of the exam"s key language. The 40-50 core hours of material offer a quick and effective route to exam success, and the fun teen and young adult-friendly activities and extensive teacher support make it easy to plan communicative classes.
Gió quê thổi mãi
Tác giả: Vũ Bình Lục
Wind blows forever in the countryside introduces 9 free-style writings of Vu Binh Luc about the places where he has been associated with, passed and kept in his mind. These places are Thai Binh, where he was born and the Central Highlands where he used to work as a teacher.
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 5: Sách giáo trình
Tác giả: Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan,...
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Trung cấp 3 : Sách bài tập
Tác giả: Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan,...
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 2: Sách giáo trình
Tác giả: Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan,...
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Trung cấp 4 : Sách bài tập
Tác giả: Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan,...
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 1 : Sách giáo trình
Tác giả: Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan,...
Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam – Sơ cấp 1 : Sách bài tập
Tác giả: Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan,...
Nâng cao vốn từ vựng tiếng Hàn theo chủ đề bằng hình ảnh
Tác giả: Phương Dung biên soạn; Lê HuyKhoa hiệu đính
Phân loại từ vựng thành 18 chủ đề, giới thiệu các bài học được nghiên cứu cẩn thận nhằm phát triển các kỹ năng ngữ pháp và từ vựng của đọc giả.
Từ điển tiếng Hàn qua tranh
Tác giả: Kang Hyoun Hwa
Làm chủ việc tự học = The Science of Self-Learning
Tác giả: Peter Hollins
Trình bày những nguyên tắc tự học; cách tương tác với thông tin; rèn luyện đọc nhanh, nhớ nhiều; các kĩ năng và thói quen tự học bất cứ thứ gì như định ra kế họch mục tiêu, đặt câu hỏi và rút ra thông tin, nghiên cứu từ con số không, kĩ năng tự giả kỉ luật; hướng dẫn giản lược.
Vitamin tiếng Hàn - Tập 3
Tác giả: Cho Jung Soon, Jeon So Hyeon, Cha Sun Ja, Kim Ji Yoon
Vitamin tiếng Hàn - Tập 1
Tác giả: Cho Jung Soon, Jeon So Hyeon, Cha Sun Ja, Kim Ji Yoon
Vitamin tiếng Hàn - Tập 2
Tác giả: Cho Jung Soon, Jun Ha Na, Ryu Jeong Min, Jeong Seonga

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center