iới thiệu tổng quát về bài thi Năng lực tiếng Nhật N2, cách tính điểm cho từng phần, đối tượng cuốn sách hướng đến cũng như cách sử dụng sách hiệu quả; Bên cạnh đó có cả phần đáp án và giải thích; Đề thi thử và giấy làm bài thi. Đây chính là câu hỏi cho phần đáp n đã viết ở trên