ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Vi sinh y học
Tác giả: Lê Hồng Hinh… [và những người khác]
Vitamin D handbook: structures, synonyms, and properties
Tác giả: G. W. A. Milne, M. Delander
A Comprehensive Reference On Vitamin D CHEMISTRY. This hands-on, comprehensive reference provides accessible, organized information on the structures and applications of Vitamin D and its related chemicals. The most extensive published list of Vitamin D molecules, it provides a record for approximately 950 derivatives of Vitamins D2 and D3. Information provided of each compound includes: * Structure, chemical name, synonyms, and properties * Information on bioactivities, structure-activity relationships (SAR), synthesis, and toxicity data * CAS registry number and/or NLM PubChem chemical identification number * References to published work on the compound.
Văn hoá du lịch
Tác giả: Trần Diễm Thúy
Văn hóa cố đô
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Văn hóa dân gian dân tộc Hà Nhì
Tác giả: Chu Thuỳ Liên
Văn hóa dân gian dân tộc Ta ôih
Tác giả: Nguyễn thị Sữu và các tác giả khác
Văn hóa dân gian một số dân tộc thiểu số
Tác giả: Dương Huy Thiện cùng một số tác giả khác
Văn hóa dân gian Quảng Bình
Tác giả: Nguyễn Tú
Văn hóa dân gian vùng đồng Tháp Mười
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu
Văn hóa du lịch
Tác giả: Trần Diễm Thúy

Page 1/15  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center