ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Understanding English pronunciation
Tác giả: Susan Boyer
Understanding and using English grammar
Tác giả: Betty Schrampfer Azar
Ứng dụng điện trong công nghiệp
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Ứng dụng phần mềm Matlab Simulink giải các bài toán động lực học trên ôtô
Tác giả: Vũ Quang Thập
Tổng quan về phần mềm Matlab Simulink. Cơ sở mô phỏng động lực học của một số hệ thống trên ôtô. Ứng dụng phần mềm Matlab Simulink mô phỏng động lực học một số hệ thống trên ôtô, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao tính tiện nghi và an toàn cho ôtô
Ứng dụng điện trong công nghiệp
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Ứng dụng phần mềm Matlab Simulink giải các bài toán động lực học trên ôtô
Tác giả: Vũ Quang Thập
Tổng quan về phần mềm Matlab Simulink. Cơ sở mô phỏng động lực học của một số hệ thống trên ôtô. Ứng dụng phần mềm Matlab Simulink mô phỏng động lực học một số hệ thống trên ôtô, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao tính tiện nghi và an toàn cho ôtô
Ứng dụng phần mềm SAP 2000 giải bài toán kết cấu công trình
Tác giả: Nguyễn Hải Hưng
Trình bày các kiến thức cơ bản về phân tích kết cấu SAP2000 version 15. Tìm hiểu về công cụ hỗ trợ và các bước giải bài toán kết cấu công trình và ứng dụng của phần mềm này trong việc giải bài toán kết cấu công trình
Unix Complete
Tác giả: Peter Dyson, Stan Kelly-Bootle, John Heilborn
Ứng dụng các phương pháp định lượng trong kế toán quản trị: Sách chuyên khảo
Tác giả: Trần Đình Phụng
Giới thiệu khái quát về chi phí, các phương pháp ước lượng chi phí và ứng dụng các phương pháp ước lượng chi phí trong kế toán quản trị. Khái quát lý thuyết đường học hỏi, mô hình hoạch định tồn kho và ứng dụng...
Ứng dụng mã nguồn mở. Tập 2: Word trong Linux
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan, Đoàn Thiện Ngân
Ứng dụng mã nguồn mở. Tập 1: Windows trong Linux
Tác giả: Đoàn Thiện Ngân, Hoàng Đức Hải
Ứng dụng mã nguồn mở. Tập 3: excel trong Linus
Tác giả: Nguyễn Thiện Bằng, Phương Lan, Đoàn Thiện Ngân

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center