ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Sinh lý bệnh học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lanh… [và những người khác]
Sinh lý bệnh và miễn dịch. Phần sinh lý bệnh học
Tác giả: Văn Đình Hoa… [và những người khác]
Sinh lý bệnh và miễn dịch. Phần miễn dịch học
Tác giả: Văn Đình Hoa… [và những người khác]
Sinh lý học
Tác giả: Phạm Thị Minh Đức… [và những người khác]
Sổ tay điều trị thần kinh
Tác giả: Nguyễn Chương
Sổ tay du lịch 3 miền Miền Bắc
Tác giả: Hồng Yến
Sổ tay du lịch 3 miền Miền nam
Tác giả: Hồng Yến
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng
Tác giả: Nguyễn Tiến Thụ
Cuốn sách Sổ tay chọn máy thi công xây dựng bao gồm các nội dung:Cần trục, thăng tải, máy thi công đất, máy đóng cọc, máy phục vụ cho công tác bê tông, tính năng suất máy trộn bê tông, máy trộn bê tông tự do,..
Sổ tay sử dụng hợp lý xi măng
Tác giả: Nguyễn Bá Đô
Sổ tay thiết kế đường ô tô. T.1
Tác giả: Nguyễn Xuân Trục, Dương Học Hải, Vũ Đình Phụng
Sổ tay thiết kế khuôn dập tấm
Tác giả: V.L. Martrenco, L. Irudman
Sổ tay tính toán thủy lực
Tác giả: P. G. Kixêlep… [và những người khác]
Sổ tay vật liệu cho người làm xây dựng T.1
Tác giả: Quang Hùng… [và những người khác]
Sổ tay vật liệu cho người làm xây dựng T.2
Tác giả: Quang Hùng… [và những người khác]
Sổ tay xây dựng cầu
Tác giả: Phạm Huy Chính

Page 1/13  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center