ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Ready-made english 1
Tác giả: Kurt Scheibner
Ready-made english 2
Tác giả: Kurt Scheibner
Robot công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thiện Phúc
Robot công nghiệp
Tác giả: Phạm Đăng Phước
Rơle số lý thuyết và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Hồng Thái, Vũ Văn Tẩm
Rượu vang và qui tăc phục vụ
Tác giả: Nguyễn Xuân Ra
Romeo và Juliet
Tác giả: William Shakespeare
Rừng Na-uy : Tiểu thuyết
Tác giả: Haruki Murakami
Risk Management: Approaches for Fixed income Markets
Tác giả: Bennett W. Golub, Leo M. Tilman
Robot công nghiệp
Tác giả: Phạm Đăng Phước
Thư mục: tr. 363-369 Tóm tắt Giới thiệu chung về khoa học công nghệ robot, cấu trúc và phân loại robot công nghiệp, các phép biến đổi dùng ma trận thuần nhất, tổng hợp chuyển động của robot, động lực học của robot, điều khiển, truyền dẫn động robot
Reframing Organizations: Artistry, Choice and Leadership
Tác giả: Lee G. Bolman and Terrence E. Deal
Reading strategies for the ielts test
Tác giả: Trần Vệ Đông, Vương Băng Hân
Ready for ielts workbook with key
Tác giả: Sarah Emsden, Bonfanti

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center