ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Quam tô mương
Tác giả: Nguyễn Văn Hoà
Quản lý và nghiệp vụ nhà hàng bar
Tác giả: Nguyễn Xuân Ra
Quy hoạch du lịch
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Quá trình và thiết bị truyền nhiệt
Tác giả: Lý Ngọc Minh
Quản lý đô thị
Tác giả: Phạm Trọng Mạnh
Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Tác giả: Trịnh Quốc Thắng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Tác giả: Trịnh Quốc Thắng
Quản lý dự án xây dựng
Tác giả: Đinh Tuấn Hải
Quản lý hạ tầng kỹ thuật
Tác giả: Phạm Trọng Mạnh
Quản lý tài nguyên và môi trường
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dung
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
Tác giả: Bộ Xây dựng
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam T.1
Tác giả: Bộ Xây dựng
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam T.1
Tác giả: Bộ Xây dựng
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam T.3
Tác giả: Bộ Xây dựng

Page 1/13  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center