ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Medical english clear & simple
Tác giả: Melodie Hull
Take a better approach to English for ESL health care students and practitioners. This workbook-based method uses a variety of interactive learning techniques to develop their mastery of medical English and their ability to use and understand it in the health care setting. It's perfect for both self-study and classroom instruction. This book uses a workbook format that features vocabulary reviews and quizzes, as well as case studies accompanied by reading, speaking, and writing exercises. It features a step-by-step approach that progresses from basic to complex principles. It meets the needs of multiple learning styles. It focuses on the knowledge, skills, and competencies required for safe practice, while building English language skills. It provides concept reviews for more complex content. It uses illustrations to make concepts easier to grasp.
Mô - phôi phần mô học
Tác giả: Trịnh Bình… [và những người khác]
Marketing du lịch: Sách hướng dẫn du lịch Việt Nam
Tác giả: Trần Ngọc Nam chủ biên
Món ngon nhớ đời
Tác giả: Băng Sơn
Mũi né Hòn rơm Phan thiết
Tác giả: Phạm Côn Sơn
Máy và thiết bị nâng - chuyển
Tác giả: Phạm Huy Chính
Máy và thiết bị nâng - chuyển
Tác giả: Phạm Huy Chính
Máy xây dựng
Tác giả: Đặng Thế Hiển… [và những người khác]
Máy xây dựng
Tác giả: Nguyễn Đăng Cường, Vũ Minh Khương
Mố trụ cầu
Tác giả: Nguyễn Minh Nghĩa, Dương Minh Thu
Môi trường giao thông
Tác giả: Cao Trọng Hiền.. [và những người khác]
Môi trường trong xây dựng
Tác giả: Nguyễn Khắc Cường
Môi trường trong xây dựng
Tác giả: Lê Anh Dũng, Đỗ Đình Đức
Móng cọc: Phân tích và thiết kế
Tác giả: Vũ Công Ngữ, Nguyễn Thái
Móng trên các loại đất đá
Tác giả: Nguyễn Uyên
Giới thiệu các yếu tố quyết định loại móng; Móng trên nền đất sét và đất bụi dẻo; Móng trên nền đất cát và đất bụi không dẻo; Móng trên các loại đất đặc biệt, không đồng nhất và trên nền đá.
Macromedia Dreamweaver MX 2004
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Macromedia dreamweaver phần nâng cao
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh

Page 1/18  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center