ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Internet cho mọi nhà
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng
Internet toàn tập  2001 2002
Tác giả: Patrick Vincent
IELTS: Preparation and practice: Listening and speaking
Tác giả: Wendy Sahanaya, Jenemy Lindeck
Improving industrial policy formulation
Tác giả: Kinichi Ohno, Nguyễn Văn Thương
Intercom 2000: Testing program
Tác giả: Vicki B. Jackson, Belinda W. Heckler
Intercom 2000: Workbook
Tác giả: Jennifer E. Bixby
IELTS ideas and vocabulary
Tác giả: Carolyn Catt
IQ Trong nghệ thuật thuyết phục
Tác giả: Kurt W.Mortensen
Introduction to Structured Finance
Tác giả: Frank J. Fabozzi, Henry a. Davis, Moorad Choudhry
Includes bibliographical references and index
IMovie 3 solutions : tips, tricks, and special effects
Tác giả: Erica Sadun
Including: Adding logos and watermarks to your movies; Producing exciting picture-in-picture effects; Creating larger and more dynamic title sequences; Combining animated elements with your iMovie footage; Designing interactive QuickTime skins that surround your iMovie videos; Converting your PowerPoint presentations into iMovie form; Authoring captions and subtitles for your movies; Building your own iMovie plug-ins
IELTS: Preparation and practice: Reading and Writing Genetral Training Module
Tác giả: Vladimir Pejovic, Michael Nicklin, Peggy Read
Insulating materials for optoelectronics : new developments
Tác giả: editor, F. Agulló-López
Interchange: Workbook 1
Tác giả: Jack C. Richards
Innovative detectors for supercolliders
Tác giả: Erice, Italy

Page 1/6  12345>


THƯ VIỆN LIÊN KẾT- Research Repository

- Library subject guides

Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
Quỳnh Như (c.b), Mỹ Hương (hiệu đính)
Bí quyết thành công sinh viên
Huỳnh Ngọc Phiên chủ biên, Trương Thị Lan Anh, Nguyễn thị Bích Ngọc
Tự học tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Nguyễn Xoan (c.b), Nguyễn Thị Lan Anh (hiệu đính)


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center