ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Bài giảng ung thư học
Tác giả: Nguyễn Bá Đức… [và những người khác]
Bài tập cơ học kết cấu
Tác giả: Nguyễn Tài Trung
Bài tập địa kỹ thuật
Tác giả: Trần Thanh Giám
Bài tập động lực học công trình
Tác giả: Phạm Đình Ba
Bài tập kỹ thuật đo
Tác giả: Ninh Đức Tốn, Nguyễn Trọng Hùng
Bài tập máy xây dựng
Tác giả: Nguyễn Hồng Ngân
Bài tập sức bền vật liệu
Tác giả: Phạm Đức Phung
Bài tập sức bền vật liệu
Tác giả: Phạm Ngọc Khánh, Vũ Văn Thành
Bài tập thủy lực chọn lọc
Tác giả: Phùng Văn Khương, Phạm Văn Vĩnh
Bài tập thủy lực. T.2
Tác giả: Nguyễn Cảnh Cầm… [và những người khác]
Bài tập và đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép
Tác giả: Trần Mạnh Tuân… [và những người khác]
Bài tập vật liệu xây dựng
Tác giả: Phùng Văn Lự… [và những người khác]
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng T.1
Tác giả: Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim
Bài tập vẽ kỹ thuật
Tác giả: Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
Bản vẽ xây dựng tiêu chuẩn quốc tế
Tác giả: Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
Bê tông cốt sợi thép
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Ngọc Long, Phạm Duy Anh
Bê tông cốt sợi và bê tông sợi thép
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu

Page 1/21  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center