ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
15 Năm nhà xuất bản Đà nẵng (1984-1999)
Tác giả: Ủy ban nhân dân thành phố Đà nẵng. Nhà xuất bản Đà nẵng
Đồng chí Hồ Chí Minh
Tác giả: Hồ Chí Minh
Cuốn sách tái hiện quá trình đấu tranh giữ nước của ông cha ta,được minh họa với một số hình ảnh về chủ tịch Hồ Chí Minh, và các đồng chí trong các cuộc họp bí mật. Cuốn sách trích dẫn tiểu sử của vị chủ tịch Hồ Chí Minh của đất nước Việt nam.
Đại cương lịch sử Việt nam. Tập II
Tác giả: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ
Đại Việt sử ký toàn thư : Tập 2
Tác giả: Thanh Việt biên tập
Trình bày bản kỷ thực lục : Kỷ nhà Lê từ năm 1418 đến năm 1532; Bản kỷ tục biên : Kỷ nhà Lê từ năm 1533 đến năm 1675.
Hoàng Hậu Vương Phi Công chúa Triều Nguyễn - Tập 2 : Chuyện nội cung các vua Nguyễn
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân biên soạn
Tập hợp những câu chuyện viết theo giai thoại hay chuyện kể dựa theo tư liệu lịch sử có thực về chính sử của triều Nguyễn. Nội dung của các câu chuyện được tác giả công phu sắp xếp theo trình tự thời gian theo tư liệu lịch sử.
Hoàng Hậu Vương Phi Công chúa Triều Nguyễn - Tập 3 : Chuyện nội cung cựu Hoàng Bảo Đại
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân biên soạn
Tập hợp những câu chuyện viết theo giai thoại hay chuyện kể dựa theo tư liệu lịch sử có thực về chính sử của triều Nguyễn. Nội dung của các câu chuyện được tác giả công phu sắp xếp theo trình tự thời gian theo tư liệu lịch sử.
Khoa bảng quảng nam dưới thời nguyễn 1601-1919
Tác giả: Phạm Ngô Minh, Trương Duy Hy
Phan Bôi - Hoàng Hữu Nam, nhà trí thức cách mạng
Tác giả: Hoàng Minh Nhân
Đây là công trình biên soạn, sưu tầm tư liệu về danh nhân Phan Bôi – Hoàng Hữu Nam, một nhân vật lịch sử lớn, xuất hiện trong thời kỳ quan trọng của lịch sử Việt Nam, từ năm 1930 đến sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua sách, bạn đọc không chỉ thấy rõ phẩm chất, bản lĩnh, khí phách người lãnh đạo cách mạng tài hoa Phan Bôi, mà còn có thêm nhiều tư liệu lịch sử đất nước quý giá giai đoạn những năm 1930 – 1947.
Từ điển văn hóa, lịch sử Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Như Ý (Chủ biên), Nguyễn Thành Chương, Bùi Thiết.
Cuốn sách tổng hợp một lượng lớn kiến thức về các giá trị văn hóa, lịch sử từ Bắc chí Nam trên đất nước ta, thuộc nhiều loại hình khác nhau: di chỉ khảo cổ học, công trình kiến trúc tôn giáo, di tích lịch sử, cách mạng, kháng chiến, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể… có giá trị to lớn trong đời sống văn hóa tinh thần, văn hóa tâm linh của người Việt và có sức hấp dẫn đặc biệt với mọi người Việt Nam và người nước ngoài muốn nghiên cứu tìm hiểu đất nước và con người Việt Nam. Mục đích của cuốn từ điển này là cung cấp một cái nhìn tổng quan về các loại hình di sản văn hóa, lịch sử Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò to lớn của hệ thống các di sản văn hóa dân tộc.
Việt Nam sử lược
Tác giả: Trần Trọng Kim
Giới thiệu những sự kiện lịch sử Việt Nam qua 5 thời đại: Thời đại thượng cổ, Bắc thuộc, tự chủ, Nam Bắc phân tranh và cận kim thời đại

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center