ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
100 câu hỏi về biển đảo
Tác giả: Ban tuyên giáo Trung Ương
Bí mật chôn vùi, sự thật tàn bạo
Tác giả: Michael D. Sallah, Mitch Weiss, Joe Mahr
Bách khoa văn hóa Phương Đông
Tác giả: Đăng Trường, Lê Minh (biên soạn)
Cuốn sách giúp nhận diện Phương Đông; Phương Đông trong lịch sử; Văn hóa Phương Đông mối liên hệ giữa xưa và nay.
Chín đời chúa mười ba đời vua Nguyễn
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân biên soạn
Chín đời chúa mười ba đời vua Nguyễn
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Đà Nẵng xuân 1975
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Lan… [và những người khác]
Đại cương lịch sử Việt Nam. T.1, Từ thời nguyên thủy đến năm 1858
Tác giả: Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh
Đại cương lịch sử Việt Nam. T.2, (1858-1945)
Tác giả: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ
Đại cương lịch sử Việt Nam. T.3, (1945-2000)
Tác giả: Lê Mậu Hãn, Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư
Đại cương lịch sử Việt Nam. T.1, Từ thời nguyên thủy đến năm 1858
Tác giả: Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh
Đại cương lịch sử Việt Nam. T.2, (1858-1945)
Tác giả: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ
Đại cương lịch sử Việt Nam. T.3, (1945-2000)
Tác giả: Lê Mậu Hãn, Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư
Di sản thế giới ở Việt Nam
Tác giả: Lê Tuấn Anh

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center