ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Bước đường cùng
Tác giả: Nguyễn Công Hoan
Bồ câu không đưa thư
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Bài học biển khơi
Tác giả: Trương Điện Thắng
Buổi chiều không có tơ trời
Tác giả: Nguyễn Khắc Cường
Chạm bóng: Thơ
Tác giả: Đinh Tấn Phước
Cái gian
Tác giả:
Đôi nét miền Trung: phóng sự
Tác giả: Nhiều tác giả
Đi một ngày đàng
Tác giả: Thanh Tùng
Gặt những vì sao cho mẹ
Tác giả: Nhiều tác giả
Không có gì trôi đi mất: bút ký
Tác giả: Hồ Duy Lệ
Khê Ma Ma: Tiểu thuyết
Tác giả: Thái Bá Lợi
Mỗi ngày là một tặng phẩm
Tác giả: Dạ Thư, Quỳnh Nhi tuyển chọn
Nơi ấy tôi đã sống
Tác giả: Hoàng Minh Thắng

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center