ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Cắm hoa thực hành cao cấp
Tác giả: Liên Hương, Ánh Ngọc
Lịch sử Design
Tác giả: Lê Huy Văn, Trần Văn Bình
Trình bày khái niệm, chức năng và tiêu chí của design đồng thời sơ lược những phong cách lớn trong lịch sử design. Phân tích sự phát triển của design qua các thời kỳ.
Nghệ thuật trang trí và cắt tỉa rau củ
Tác giả: First News tổng hợp
Nghệ thuật trang trí và cắt tỉa trái cây
Tác giả: First News tổng hợp
Nghệ thuật trang trí và cắt tỉa rau củ
Tác giả: First News tổng hợp

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center