ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Vẽ mĩ thuật : Sách dùng cho sinh viên học ngành kiến trúc
Tác giả: Lê Đức Lai
Giới thiệu khái niệm chung; Vẽ mĩ thuật bằng chất liệu bút chì; Bài tập thực hành; Vẽ mĩ thuật bằng màu bột và màu nước; Bài tập thực hành Hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu học tập hữu ích đối với các bạn sinh viên ngành kiến trúc.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center