Trình bày những khái niệm và định nghĩa chính về hình chiếu phối cảnh của các phần tử hình học cơ bản; Hình chiếu phối cảnh các mặt phẳng; Phép chia và tỉ lệ trong phối cảnh; Vẽ hình chiếu phối cảnh theo phương pháp kiến trúc sư; Vẽ hình chiếu phối cảnh nội thất; Vẽ hình chiếu phối cảnh vài chi tiết kiến trúc; Vẽ bóng phối cảnh kiến trúc; Vẽ hình chiếu phối cảnh về sự phản chiếu của vật thể khi đặt trước gương và mặt nước.