ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Gorgeous doodles: Pretty, full-color pictures to complete and create
Tác giả: Nellie Ryan, Annette Bouttell, Josie Jo
Nguyên lý hội họa đen trắng : The laws of black and white
Tác giả: Vương Hoằng Lực
Cuốn sách là một tác phẩm lý luận mỹ thuật có tính khoa học, tính hệ thống, tính hoàn chỉnh với nội dung phong phú, trình bày xác thực tỉ mỉ, tranh lời tương ứng, cố gắng hình tượng hóa lý luận nghệ thuật thị giác

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center