ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Kiến trúc nhà công cộng
Tác giả: Nguyễn Đức Thiềm
Kiến trúc công nghiệp. T. 1, Quy hoạch khu công nghiệp và lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Tại, Phạm Đình Tuyển
Nội dung sách cung cấp cho sinh viên ngành kiến trúc các kiến thức cơ bản nhất về quy hoạch khu công nghiệp, thiết kế xí nghiệp công nghiệp và lập dự án đầu tư xây dựng công nghiệp.
Kiến trúc bệnh viện đa khoa
Tác giả: Đặng Thái Hoàng
Hướng dẫn thiết kế khối phòng khám đa khoa, bộ phận nhập viện và bộ phận cấp cứu; khối cận lâm sàng, các khoa và đơn nguyên hộ lý trong khối điều trị nội trú, thiết kế phòng bệnh nhân. Giới thiệu một số kiểu bệnh viện và các hình khối cơ bản của bệnh viện
Thiết kế kiến trúc công cộng
Tác giả: Nguyễn Minh Thái
Thiết kế kiến trúc công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Minh Thái
Trình bày thiết kế kiến trúc các xí nghiệp công nghiệp; Thiết kế kiến trúc nhà và công trình công nghiệp; Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà và công trình công nghiệp.
Tổ chức không gian kiến trúc các loại nhà công cộng
Tác giả: Vũ Duy Cừ
Giới thiệu kiến trúc công cộng trong xã hội công nghiệp hiện đại; Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức không gian kiến trúc nhà công cộng; Tổ chức không gian kiến trúc các loại nhà công cộng

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center