ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Kiến trúc hiện đại
Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh, Đặng Liên Phương
Cuốn sách bao gồm một số ấn phẩm về kiến trúc hiện đại và đương đại đã được xuất bản và thử nghiệm trong 5 năm trở lại đây và một số phần viết mới nhằm vào những sự kiện kiến trúc thế giới gần đây nhất.
Kiến trúc Châu Á và Thế giới 1970-2010
Tác giả: Đặng Thái Hoàng
Phân tích chủ nghĩa hậu hiện đại trong kiến trúc. Kiến trúc High - Tech. Chủ nghĩa giải toả kết cấu trong kiến trúc. Con đường hiện tại của kiến trúc Đông Nam Á và Châu Á. Cách cải thiện không gian đô thị các thành phố Châu Á.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center