ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Cấu tạo kiến trúc
Tác giả: Đinh Văn Bồng biên tập
Cuốn sách giúp lèm quen nhanh với các chi tiết cấu tạo kiến trúc điển hình khi thiết kế các công trình đầu tay và đỡ mất thời gian trong việc giải quyết những chi tiết cấu tạo thông thường để tập trung cho việc sáng tạo tổng thể công trình.
Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất : theo TCXDVN 375:2006
Tác giả: Bộ Xây dựng
Giới thiệu quá trình biên soạn TCXDVN 375:2006; Nguyên lý cơ bản của thiết kế kháng chấn; Tính toán tác động động đất tác dụng lên công trình; Thiết kế cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép; Thiết kế nền móng.
Kiến trúc năng lượng và môi trường
Tác giả: Ngô Thám, Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Hữu Dũng,..
Trình bày những vấn đề năng lượng và môi trường trong công trình xây dựng, kiến trúc sinh thái và kiến trúc bền vững, kinh nghiệm kiến trúc truyền thống Việt Nam và sử dụng tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng. Quy hoạch thiết kế, giải pháp thiết kế lớp vỏ công trình, hệ thống chiếu sáng...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center