ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Architectural graphics
Tác giả: Francis D.K.Ching
Cơ sở tạo hình kiến trúc
Tác giả: Nguyễn ngọc Giả
Giới thiệu tạo hình bình diện, lập thể cơ bản và các yếu tố tạo hình kiến trúc.
Cấu tạo kiến trúc
Tác giả: Phạm Việt Anh chủ biên… [và những người khác]
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư
Tác giả: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đổi mới trong nghệ thuật kiến trúc : cuộc đời của Frank Lloyd Wright
Tác giả: Aylesa Forsee
Cuốn sách là một tác phẩm viết về cuộc đời , số phận, thân thế, sự nghiệp, tue tưởng của một con người có nhiều năm hoạt động nghề nghiệp kiến trúc - nghệ thuật.
Đồ họa kiến trúc, tập 1 : Vẽ kỹ thuật kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Thị Kim Tú
Trình bày về kỹ năng thực hiện thể loại bản vẽ kỹ thuật kiến trúc, kỹ thuật vẽ ghi kiến trúc.
Giáo trình cơ sở kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Bá Minh chủ biên… [và những người khác]
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới
Tác giả: Đặng Thái Hoàng
Giới thiệu lịch sử phát triển của các nền kiến trúc từ xã hội nguyên thuỷ đến thế kỷ 18 như kiến trúc xã hội nguyên thuỷ, kiến trúc Ai Cập cổ đại, kiến trúc Lưỡng Hà và Ba Tư...
Hướng dẫn vẽ ghi
Tác giả: Đỗ Quang Trinh
Hướng dẫn vẽ ghi
Tác giả: Đỗ Quang Minh
Trình bày khái niệm, nội dung, phương pháp vẽ ghi; phương pháp vẽ thủ công; người hướng dẫn trong công tác thực tập vẽ ghi.
Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên
Tác giả: Nguyễn Tăng Nguyệt Thu, Việt Hà, Nguyễn Ngọc Gỉa
Phân tích tính chất và đặc điểm của không khí ẩm; Chuyển động không khí; Dòng chuyển động không khí; Chuyển động không khí trung khí hậu; Chuyển động không khí tiểu khí hậu; Cửa thông gió; Kết cấu theo cửa hướng dòng thông gió tự nhiên; Tổ hợp kiến trúc tổ chức thông gió tự nhiên.
Kiến trúc nhiệt đới ẩm
Tác giả: Hoàng Huy Thắng
Cung cấp những cơ sở khoa học cùng kinh nghiệm dân gian quý báu, để giúp tạo môi trường sống cho con người thích hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm.
Khí hậu kiến trúc
Tác giả: Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả
Trình bày những yếu tố khí hậu ngoài nhà, vi tiểu khí hậu trong công trình kiến trúc vi tiểu khí hậu và con người, thiết kế che và chiếu nắng; Những khái niệm cơ bản, không khí ẩm, truyền nhiệt ổn định, truyền nhiệt trong trường nhiệt độ dao động, thiết kế cách ẩm.
Kiến trúc Thái Lan và thủ đô Bangkok
Tác giả: Trần Hùng
Trình baỳ khái quát về địa lý và lịch sử Thái Lan; nghệ thuật và kiến trúc truyền thống qua các giai đoạn lịch sử; đô thị Thái Lan và thủddooo Băngkok.
Kiến trúc công trình
Tác giả: Nguyễn Tài My

Page 1/4  1234>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center