ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Kiến trúc cảnh quan xí nghiệp công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Nam
Trình bày những vấn đề chung của tổ chức kiến trúc cảnh quan trong không gian các xí nghiệp công nghiệp; Tình hình tổ chức kiến trúc cảnh quan các xí nghiệp công nghiệp; Cơ sở chủ yếu thiết kế kiến trúc cảnh quan xí nghiệp công nghiệp; Thiết kế kiến trúc cảnh quan các không gian trong xí nghiệp công nghiệp.
Kiến trúc cảnh quan
Tác giả: Hàn Tất Ngạn
Trình bày khái niệm cơ bản về cảnh quan, kiến trúc cảnh quan; lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quan; các nguyên tắc ứng dụng trong quy hoạch và thiết kế cảnh quan.
The art of golf design
Tác giả: Michael G. Miller, Geoff Shackelford
The Art of Golf Design, by Michael Miller and Geoff Shackelford, is a stunning book. Miller is both a golf professional and landscape artist. Shackelford is both a golf historian and writer. Not surprisingly, both love the classic golf holes of the 1920s and ’30s. And that’s what this book is about.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center