ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình cây xanh đô thị
Tác giả: Phạm Anh Dũng chủ biên, Lê Tiến Tâm
Hợp tuyển thiết kế đô thị
Tác giả: Đặng Thái Hoàng chủ biên
Kiến trúc cảnh quan
Tác giả: Hàn Tất Ngạn
Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị
Tác giả: GS.TS Nguyễn thế Bá
Quản lý đô thị ở các nước đang phát triển
Tác giả: Nguyễn Tố Lăng
Tìm hiểu quá trình đô thị hoá và quy hoạch đô thị ở các nước đang phát triển; tổng quan về quản lý đô thị ở các nước đang phát triển; vai trò của nhà nước, tư nhân và các tổ chức quốc tế trong công tác quản lý đô thị; một số bài học kinh nghiệm về quản lý đô thị từ các nước đang phát triển
Thiết kế đô thị có minh hoạ
Tác giả: Kim Quảng Quân

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center