ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
100 ý tưởng thay đổi nghệ thuật
Tác giả: Michael Bird
Cuốn sách trình bày 100 ý tưởng thay đổi Nghệ thuật. Một số ý tưởng sẽ là những tiến bộ kĩ thuật như giấy, đất sét nung... Những ý tưởng khác, chẳng hạn như sử dụng nghệ thuật để tưởng nhớ những người đã khuất hay để tuyên truyền, đã định hình nên hoạt động nghệ thuật trong hàng thiên niên kỉ thông qua những đòi hỏi chính trị và đổi thay xã hội.
Giáo trình mĩ thuật cơ bản
Tác giả: Ngô Bá Công
Giáo trình cơ sở mỹ thuật : Dành cho sinh viên kiến trúc. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương (c.b), Lê Đức Lai, Nguyễn Việt Khoa,...
Giới thiệu nghệ thuật vẽ trang trí, điêu khắc; mối liên quan kiến trúc - điêu khắc - hội họa
Giáo trình cơ sở mỹ thuật : Dành cho sinh viên kiến trúc. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương (c.b), Lê Đức Lai, Nguyễn Việt Khoa,...
Giới thiệu nghệ thuật vẽ mực nho và màu nước từ lý thuyết về chất liệu, kỹ thuật và lịch sử thể loại, bài vẽ tĩnh vật, bài vẽ phong cảnh thiên nhiên, phong cảnh thành thị.. và nghệ thuật vẽ kết hợp, vẽ bột màu
Giáo trình cơ sở mỹ thuật : Dành cho sinh viên kiến trúc. Tập 3
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương (c.b), Lê Đức Lai, Nguyễn Việt Khoa,...
Giới thiệu nghệ thuật vẽ trang trí, điêu khắc; mối liên quan kiến trúc - điêu khắc - hội họa
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới tập 2
Tác giả: PGS.KTS Đặng Thái Hoàng
Kiến trúc nhà công cộng
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đức Thiêm
Kiến trúc nhà ở
Tác giả: GS.TS William S.W. Lim
Lý thuyết kiến trúc đại cương
Tác giả: Đặng thái Hoàng
Lịch sử mĩ thuật thế giới
Tác giả: Phạm Thị Chỉnh
Phương pháp thể hiện kiến trúc
Tác giả: PGS.TS Đặng Đức Quang
Quy hoạch đô thị theo đạo lí Châu Á
Tác giả: Trương Hữu Quýnh

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center