ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học cấp thoát nước trong nhà và công trình
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo (Ch.b), Nguyễn Văn Tín, Phạm Duy Đông, Ngô Hoàng Giang
Giới thiệu chung về thiết kế đồ án môn học cấp thoát nước trong nhà và công trình. Hướng dẫn tính toán hệ thống cấp nước, thoát nước và tính toán các chi phí cho hệ thống cấp thoát nước trong công trình; hướng dẫn cách thể hiện bản vẽ thiết kế kỹ thuật chi tiết của đồ án
Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Cung cấp các kiến thức cơ bản về các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình; các ảnh hưởng sức khỏe do phơi nhiễm với các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình; các phương pháp khảo sát và đánh giá chất lượng không khí bên trong công trình; cũng như các giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm không khí bên trong công trình.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center