ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình kết cấu thép - Phần 1 : Cấu kiện cơ bản
Tác giả: Hoàng Bắc An (Ch.b), Lê Văn Thông
Trình bày những nội dung cơ bản trong việc tính toán thiết kế các cấu kiện cơ bản, làm cơ sở cho việc thiết kế công trình kết cấu thép.
Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam : = Proceedings of Vietnam construction standards
Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm (ch.b.), Nguyễn Tiến Đích, Nguyễn Thế Hùng.
Thực hành thiết kế kết cấu nhà bê tông cốt thép
Tác giả: Hoàng Hiếu Nghĩa
Trình bày nguyên lý chung thiết kế kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối ; yêu cầu cấu tạo khung BTCT toàn khối ; thực hành phân tích kết cấu khung BTCT toàn khối theo sơ đồ khung không gian, khung phẳng và thực hành tính toán cốt thép khung bê tông cốt thép toàn khối

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center