ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa
Tác giả: Lê Thị Liên Thanh, Lê Văn Hoàng
Giáo trình công nghệ sản xuất bia rượu
Tác giả: Nguyễn Thân Cường, Phạm Châu Huỳnh, Nguyễn Bá Ngọc
Kỹ nghệ sản xuất đường mía
Tác giả: Nguyễn Ngộ,...[và những người khác]

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center