ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
effective project management
Tác giả: clements gido
contemporary financial management
Tác giả: Mcguigan kretlow moyer
e commerce doing business on the internet
Tác giả: Mclaren Mclaren
international marketing 2E
Tác giả: CATEORA SULLIVAN MORT WEERAWARDENA D SOUZA TAGHIAN GRAHAM
absolute beginners guide
Tác giả: Gregory M horine
international human resource management
Tác giả: peter J dowling Marion Festing Allen D engle sr
the entrepreneurial process
Tác giả: guy McManus Marus powe phD
marketing for growth
Tác giả: guy McManus Marcus Powe phD
the creation of sustainable value
Tác giả: Guy McManus Marcus Powe phD
Fundamentals of financial management
Tác giả: EUGENE F BRIGHAM JOEL F HOUSTON DANA ABERWALD CLARK
small business management
Tác giả: justin G longenecker carlos w moore
retail management
Tác giả: barry berman joel R evans
essentials of marketing research
Tác giả: william G zikmund barry J babin
essentials of marketing research
Tác giả: william G Zikmund barry J babin
public relation writing
Tác giả: doug Newsom jim haynes
essentials of marketing 5e
Tác giả: lamb hair mcdaniel
fundamentals of financial management
Tác giả: brigham houston
fundamentals of financial management
Tác giả: eugene f brigham joel f houston

Page 1/18  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center