ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
intermediate accounting
Tác giả: donald e kieso jerry j weygandt terry d warfield
Auditing and assurance services: an intergrated approach
Tác giả: Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley
Auditing Cases
Tác giả: Michael C. Knapp
Accounting theory : conceptual issues in a political and economic environment
Tác giả: Harry I. Wolk, James L. Dodd, John J. Rozycki
The Seventh Edition of Accounting Theory presents complex materials in a clear and understandable manner. Incorporating the latest accounting standards and presenting the most up-to-date accounting theory from the top academic journals in accounting and finance throughout the world, this book comprehensibly presents both the theoretical structure of accounting theory as well as the politics of the standard-setting process, which often opposes the theoretical structure.
Accounting: building business skills
Tác giả: Shirley Carlon, Rosina Mladenovic-McAlpine, Chrisann Palm
Accounting: Building Business Skills 4th edition continues to provide students and academics with a well written and accessible textbook, with ample illustrations and applications to business, for a first course in accounting.
Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp : Song ngữ Việt - Anh
Tác giả: Hồng Lan (hệ thống)
Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu tổng hợp năm 2018 (Song Ngữ Việt - Anh). Nhằm giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cán bộ thực hiện nghiệp vụ khi khai báo hải quan được cập nhật đầy đủ các dòng thứ và thuế suất hiện hành.
Bài tập và bài giải kế toán quản trị
Tác giả: Huỳnh Lợi
Giới thiệu các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận theo từng chủ đề phù hợp với chương trình giảng dạy, gợi mở một số kiến thức kế toán quản trị hiện đại theo nội dung cuốnKế toánquanr trị cùng tác giả đã được xuất bản.
Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thư,...biên tập
Giới thiệu về hệ thống tài khoản kế toán bao gồm: các quy định chung, danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán của từng loại tài khoản như tài khoản tài sản, dài hạn và tài khoản nợ phải trả..
Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 2 : báo cáo tài chính doanh nghiệp độc lập, báo cáo tài chính hợp nhất chứng từ và sổ kế toán, ví dụ thực hành
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thư,...biên tập
Giới thiệu nội dung hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp độc lập; Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp; Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán.
Chế độ kế toán doanh nghiệp-Q1 : Hệ thống tài khoản kế toán 2012-2013
Tác giả: Vũ Thanh Việt
Những quy định chung hệ thống tài khoản kế toán; Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp; Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán,..
College accounting Chapters 1-15
Tác giả: Robert L. Dansby, Burton S. Kaliski, Michael D. Lawrence. Edition
Company accounting
Tác giả: Jubb, Peter - Haswell, Stephen - Langfield-Smith, I. A. (Ian A.)
This fourth edition is quite a substantial rewrite, incorporating the new International Financial Reporting standards. The text can be used for corporate accounting, financial accounting and company accounting subjects. Langfield-Smith from Monash Unversity, Vic and Haswell from Macquarie University, NSW.
Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2017
Tác giả: Phan Ngọc Chính
Cuốn sách giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan quản lý và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu cũng như triển khai thực hiện chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp. Nội dung bao gồm : Hệ thống chứng từ kế toán; tài khoản kế toán; sổ kế toán và hệ thống báo cáo tài chính.
Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán
Tác giả:
Trình bày những quy định chung; danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp; giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán.
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa : Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định ssos 48/2006/QĐ-BTC
Tác giả: Tường Vi (hệ thống)
Cuốn sách đưa ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp, như: Đổi mới cách tiếp cận chính sách; Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp; Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp; Kế toán không phải là câu chuyện Nợ - Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính; Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch; Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa : Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính
Tác giả: Qúi Lâm hệ thống
Trình bày những quy định chung; Danh mục hệ thống tài khoản kế toán; Biểu mẫu báo cáo tài chính năm; Danh mục biểu mẫu, nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán; Danh mục biểu mẫu, nội dung và phương pháp sổ kế toán; Sơ đồ kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính
Cẩm nang kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác giả: Vũ Tươi (hệ thống)
Trình bày những quy định pháp luật kế toán cần biết; Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành; Luật kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành; Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Quy định mới về giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa : Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính
Tác giả: Tăng Thị Bình, Lê Thị Ngọc Tuyền (sưu tầm và hệ thống)
Nội dung cuốn sách được trình bày cụ thể, chi tiết theo từng nghiệp vụ kế toán, gồm các phần sau: Nguyên tắc kết cấu và nội dung phản ánh của TC-KT; Hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh; Sơ đồ kế toán các nghiệp vụ chủ yếu; Chế độ báo cáo tài chính; Chứng từ kế toán và phương pháp ghi chép; Sổ kế toán và trình tự, phương pháp ghi sổ.
Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp : Thông tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Tác giả: Tường Vi (hệ thống)
Bố cục cuốn sách bao gồm 4 phần: Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc; Hệ thống tài khoản kế toán; Hệ thống sổ kế toán; Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán.
Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp :(Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)
Tác giả: Bộ Tài chính
Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc; Hệ thống tài khoản kế toán; Hệ thống sổ kế toán; Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán; Hệ thống sơ đồ kế toán; Một số ví dụ minh họa; Hệ thống chứng từ kế toán chứng từ hướng dẫn.

Page 1/4  1234>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center