ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Học ăn, học nói, học gói, học mở
Tác giả: Hoàng Liên biên soạn
Gồm những mẩu chuyện, những kinh nghiệm sống, cách viết, cách học và giới thiệu những qui tắc về giao tiếp ở những nơi công cộng
Nghệ thuật tự trang điểm
Tác giả: Mỹ Loan

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center