ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Từ pha cà phê đến đồ uống trong Bar
Tác giả: Nguyễn Xuân Ra
Trái cây trị bách bệnh
Tác giả: Hoàng Vũ
Tìm hiểu rượu vang và nho
Tác giả: Nguyễn Xuân Ra biên soạn
Nội dung cuốn sách được trình bày trong 8 Chương và chú trọng đến 4 điều cơ bản sau: - Nguồn gốc của Vang, Nho; - Phương pháp sản xuất; - Phong cách thưởng thức; - Vang Việt - Vang ngoại.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center