ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Dinh dưỡng cây trồng và phân bón
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Chinh
Dinh dưỡng cây trồng và phân bón các vấn đề lý thuyết cơ bản được trình bày thành 3 phần: Dinh dưỡng cây trồng, Đất - Nơi dự trữ và cung cấp dinh dưỡng cho cây và Đại cương về phân bón. Ngoài ra, còn có phần trình bày về nhu cầu dinh dưỡng và phương pháp bón phân cụ thể cho các loại cây trồng chủ yếu ở nước ta
Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ
Tác giả: Mai Thạch Hoàng (Ch.b.), Nguyễn Công Vinh
Thực trạng giống và nhân giống cây có củ ở Việt Nam; nhu cầu dinh dưỡng và đất trồng của một số cây có củ; kỹ thuật thâm canh cây có củ; thu hoạch và bảo quản các loại củ; kỹ thuật trồng một số loại cây có củ khác.
Kỹ thuật trồng mộc nhĩ
Tác giả: Nguyễn Lân Hùng
Khái quát nghề trồng mộc nhĩ; Một số đặc điểm sinh học của mộc nhĩ;Kỹ thuật trồng mộc nhĩ trên mung cưa và trên cây thân gỗ.
Turf management in the transition zone
Tác giả: John h. dunn, Kenneth diesburg

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center