ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Bảo quản rau quả tươi và bán chế phẩm
Tác giả: Hà Văn Thuyết, Trần Quang Bình
Cây cao lương (Sorghum bicolor L.)
Tác giả: Phạm Văn Cường
Trình bày giới thiệu chung; đặc điểm sinh học của cây cao lương; đặc điểm sinh lý và dinh dưỡng của cây cao lương; yêu cầu ngoại cảnh của cây cao lương; phương pháp tạo giống cây lương; kỹ thuật trồng và sử dụng cao lương.
Giáo trình cây thuốc
Tác giả: Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp
Giới thiệu chung về cây thuốc, thành phần hóa học trong cây thuốc và tác dụng,yêu cầu ngoại cảnh của cây thuốc, Giới thiệu và kỹ thuật trồng một số cây thuốc.
Giáo trình cây lúa
Tác giả: Phạm Văn Cường (Ch.b), Tăng Thị Hạnh, Vũ Văn Liết,...
Giới thiệu chung về cây lúa; đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây lúa; đặc điểm sinh thái, sinh lý, dinh dưỡng khoáng của cây lúa; quang hợp quần thể và năng suất ruộng lúa; kỹ thuật trồng lúa.
Giáo trình cây trồng đại cương
Tác giả: Nguyễn Ích Tân (Ch.b.), Nguyễn Xuân Mai, Nguyễn Tất Cảnh
Trình bày những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, yêu cầu sinh thái của một số cây trồng chia theo các nhóm cây trồng nhằm bố trí sử dụng bền vững, hợp lý nhất nguồn tài nguyên, khí hậu, đất đai, nguồn nước, đảm bảo tính đa dạng sinh học góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Những điều cần biết về trồng lúa xuất khẩu
Tác giả: Mai Văn Quyền
Cuốn sách giới thiệu các biện pháp kỹ thuật trồng lúa để có gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center